Υπολογισμός Κόστους Ενεργειακής Επιθεώρησης (Π.Δ. 100/2010 ΦΕΚ177Α)
Τύπος επιθεώρησης
 
Κατοικία
Εμβαδόν
Φ.Π.Α. %
Αμοιβή μηχανικού 0.00
Φ.Π.Α.0.00
ΣΥΝΟΛΟ0.00Ο συκγκεκριμένος υπολογισμός χρησιμοποιείται μετά από έγκριση του δημιουργού (Μιχαήλ Σολιδάκη) όπως αναρτήθηκε ΕΔΩ.

Οι ελάχιστες αμοιβές σε Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης καταργήθηκαν με βάση το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Πλέον η αμοιβή μπορεί να καθορίζεται με ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο αναρτάται στο σύστημα αμοιβών ιδιωτικών έργων του ΤΕΕ. Παρ' όλα αυτά ο υπολογισμός στο σύστημα αμοιβών ιδιωτικών έργων του ΤΕΕ πραγματοποιείται με βάση το ΠΔ 100/2010.