Βοήθεια


α/α Όνομα H

Hw

Hw1

d1

g

Lt

Ht

γ

DegΤ

Degπόρ.

Degαν.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Πίνακας σκίασης για τέντες: Πίνακας 3.19 (Συντελεστές προβόλου) της ΤΟΤΕΕ 20701-1.