Φύλλο ελέγχου:
Στοιχεία ανοίγματος
Ύψος τοίχου (m)Μήκος (m)Ύψος (m) Ποδιά (m)Απόσταση υαλ. από παρειά (m) Προσ. (deg)
Σκίαση ορίζοντα
Απόσταση εμποδίου (m)Ύψος εμποδίου (m)
Σκίαση προβόλου
Μήκος προβόλου (m)
Σκίαση αριστερά
Απόσταση εμποδίου (m)Μήμος εμποδίου (m)
Σκίαση δεξιά
Απόσταση εμποδίου (m)Μήμος εμποδίου (m)