Συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για ΖΝΧ
Παράμετρος Τιμή
Χρήση κτιρίου
Τύπος συλλέκτη:
Κλίση ηλιακού συλλέκτη (β,o)
Περιοχή εγκατάστασης (κοντινότερη)
Κατάσταση συλλέκτη
Συντελεστής αξιοποίησης (συνα, -)
Πίνακας 5.8. Συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή ΖΝΧ σε κατοικίες
α/α Πόλη Απλός (15o) Απλός (45o) Απλός (65o) Επιλεκτικός (15o) Επιλεκτικός (45o) Επιλεκτικός (65o) Κενού (15o) Κενού (45o) Κενού (65o)
1Αλεξαν/πολη0.3180.3250.3290.3410.3530.3500.3600.3670.369
2Αθήνα0.3380.3440.3510.3590.3690.3690.3740.3810.383
3Ηράκλειο0.3330.3390.3430.3550.3640.3610.3700.3750.378
4Καστοριά0.3070.3140.3160.3330.3440.3400.3560.3630.363
5Λάρισα0.3270.3340.3410.3500.3600.3600.3690.3760.378
6Λήμνος0.3190.3270.3310.3430.3540.3520.3600.3680.370
7Νάξος0.3320.3400.3440.3550.3650.3630.3720.3780.381
8Πάτρα0.3350.3420.3480.3570.3660.3660.3730.3810.382
9Θεσσαλονίκη0.3250.3320.3370.3480.3580.3580.3680.3750.376
10Τρίπολη0.3170.3240.3270.3400.3490.3470.3630.3690.370
11Μ.Ο.0.3250.3320.3370.3480.3580.3570.3660.3730.375
Πίνακας 5.9. Συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή ΖΝΧ σε κτίρια 3γενούς τομέα
α/α Πόλη Απλός (15o) Απλός (45o) Απλός (65o) Επιλεκτικός (15o) Επιλεκτικός (45o) Επιλεκτικός (65o) Κενού (15o) Κενού (45o) Κενού (65o)
1Αλεξαν/πολη0.3120.3160.3250.3270.3330.3390.3370.3410.351
2Αθήνα0.3240.3240.3340.3380.3380.3440.3490.3480.355
3Ηράκλειο0.3040.2990.3080.3150.3080.3130.3210.3170.325
4Καστοριά0.3080.3090.3140.3250.3270.3280.3370.3360.341
5Λάρισα0.3280.3340.3460.3430.3520.3600.3560.3640.372
6Λήμνος0.3070.3090.3200.3200.3230.3300.3250.3310.342
7Νάξος0.3140.3160.3260.3290.3300.3360.3410.3430.352
8Πάτρα0.3250.3300.3420.3400.3470.3540.3510.3590.369
9Θεσσαλονίκη0.3230.3290.3390.3390.3470.3530.3520.3580.365
10Τρίπολη0.3150.3180.3250.3300.3340.3360.3430.3450.350
11Μ.Ο.0.3160.3180.3280.3310.3340.3390.3410.3440.352