Συνθήκες ανάλογες του εμβαδού / ατόμων / κλινών
Είδος Τιμή Μονάδες
Κατηγορία -
Χρήση -
Εμβαδόν m2
Άτομα -
Νωπός αέρας [ατομα/100m2 * m3/h/άτομο] m3/h
Νωπός αέρας [m2 * m3/h/m2] m3/h
Φωτισμός κτιρίου αναφοράς W
Ημερήσια κατανάλωση ΖΝΧ [ατομα/100m2 * lt/άτομο/ημέρα] lt/ημέρα
Ημερήσια κατανάλωση ΖΝΧ [m2 * lt/m2/ημέρα] lt/ημέρα
Ετήσια κατανάλωση ΖΝΧ [κλίνες * m3/(κλίνη ή m2)/χρόνο] m3/year
Θερμική ισχύς [ατομα/100m2 * W/άτομο] W
Θερμική ισχύς [m2 * W/m2] W
Ισχύς εξοπλισμού KA W
Συνθήκες με σταθερές τιμές
Ώρες λειτουργίας h
Ημέρες λειτουργίας d
Μήνες λειτουργίας m
Θερμοκρασια (χειμερινή περίοδος) (oC)
Θερμοκρασια (θερινή περίοδος) (oC)
Υγρασία (χειμερινή περίοδος) %
Υγρασία (θερινή περίοδος) %
Στάθμη φωτισμού ΚΑ lux
Ώρες λειτουργίας ημέρας h
Ώρες λειτουργίας νύχτας h
Μέσος συντελεστής παρουσίας f -
Μέσος συντελεστής ετερ/σμού -
Ετεροχρον. ισχύς εξοπλ. W

Απαραίτητη προυπόθεση κατά την εφαρμογή του Κ.ΕΝ.Α.Κ. είναι η κάλυψη τουλάχιστον του 60% των αναγκών για ΖΝΧ από ανανεώσιμες πηγές (ηλιακά).


Είδος ανοίγματοςΕμβαδόν παραθύρωνΕμβαδόν θυρώνΠίνακας 3.26
παράθυρα
(m³/h/m²)
Πίνακας 3.26
πόρτες
(m³/h/m²)
Κουφώματα με ξύλινο πλαίσιο
Κούφωμα με μονό υαλοπίνακα, μη αεροστεγές χωνευτό ή συρόμενο 15,1 11,8
Κούφωμα με δίδυμο υαλοπίνακα, συρόμενα επάλληλα ή μη, με ψύκτρες, αεροστεγές, με πιστοποίηση.
Ανοιγόμενο κούφωμα με διπλό υαλοπίνακα, μη πιστοποιημένο.
12,5 9,8
Ανοιγόμενο κούφωμα με δίδυμο υαλοπίνακα, αεροστεγές, με πιστοποίηση.
Κούφωμα χωρίς υαλοπίνακα, αεροστεγές, με πιστοποίηση.
10 7,9
Κουφώματα με μεταλλικό ή συνθετικό πλαίσιο
Κούφωμα με μονό υαλοπίνακα, μη αεροστεγές χωνευτό ή συρόμενο 8,7 7,4
Κούφωμα με δίδυμο υαλοπίνακα, συρόμενα επάλληλα ή μη, με ψύκτρες, αεροστεγές, με πιστοποίηση.
Ανοιγόμενο κούφωμα με διπλό υαλοπίνακα, μη πιστοποιημένο.
6,8 5,3
Ανοιγόμενο κούφωμα με δίδυμο υαλοπίνακα, αεροστεγές, με πιστοποίηση.
Κούφωμα χωρίς υαλοπίνακα, αεροστεγές, με πιστοποίηση.
6,2 4,8
ΣΥΝΟΛΟ
Σε μη ανοιγόμενα τμήματα δεν υπολογίζεται αερισμός από χαραμάδες.
Περιγραφή διατάξεων ελέγχου ανά κατηγορίαΚατηγορία
Συστήματα παραγωγής, διανομής & εκπομπής θέρμανσης / ψύξης
 1. Ολοκληρωμένη διάταξη αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας των τερματικών μονάδων σε επίπεδο αυτόνομων χώρων ανά ιδιοκτησία (ανά λειτουργικό χώρο) με έλεγχο παρουσίας χρηστών (συστήματα ανίχνευσης κίνησης κ.ά.). Ύπαρξη θερμοστάτη και θερμοστατικών βαλβίδων ανά αυτόνομο χώρο ιδιοκτησίας κ.τ.λ.
 2. Αυτόματη υδραυλική ή θερμοκρασιακή προσαρμογή του δικτύου διανομής στα θερμικά/ψυκτικά φορτία, με εφαρμογή διατάξεων όπως: σύστημα υδραυλικής ή θερμοκρασιακής αντιστάθμισης ή κυκλοφορητές μεταβλητού σημείου λειτουργίας ή μονάδα παραγωγής θέρμανσης/ψύξης με μεταβλητής θερμοκρασίας παροχή μέσου προς το δίκτυο διανομής ανάλογα με το θερμικό/ψυκτικό φορτίο των επιμέρους χώρων.
 3. Σε περίπτωση αλληλουχίας μεταξύ διαφορετικών μονάδων παραγωγής θέρμανσης / ψύξης η προτεραιότητα βασίζεται στην αποδοτικότητα των μονάδων παραγωγής (ονομαστικό θερμικό/ψυκτικό φορτίο και απόδοση).
Συστήματα αερισμού κτηρίων τριτογενή τομέα
 1. Σε περίπτωση μονάδων αερισμού ή/και κεντρικής κλιματιστικής μονάδας εφαρμόζεται αυτόματος έλεγχος της προσαγωγής αέρα μέσα στο χώρο βάσει της παρουσίας χρηστών και της ποιότητας του εσωτερικού αέρας.
 2. Υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης μηχανικής ψύξης (free cooling) και νυχτερινού αερισμού (night ventilation - cooling).
 3. Έλεγχος της θερμοκρασίας προσαγωγής αέρα (θερμοκρασία ανάλογα με τη μεταβολή του απαιτούμενου φορτίου ανά χώρο).
 4. Εφαρμόζεται έλεγχος της υγρασίας του αέρα προσαγωγής ή/και απόρριψης.
Α
Συστήματα παραγωγής, διανομής & εκπομπής θέρμανσης / ψύξης
 1. Ανεξάρτητος αυτόματος έλεγχος της λειτουργίας των τερματικών μονάδων σε επίπεδο αυτόνομων χώρων ανά ιδιοκτησία (ανά λειτουργικό χώρο). Ύπαρξη θερμοστάτη και θερμοστατικών βαλβίδων ανά χώρο ιδιοκτησίας κ.τ.λ..
 2. Αυτόματη υδραυλική ή θερμοκρασιακή προσαρμογή του δικτύου διανομής στα θερμικά/ψυκτικά φορτία, με εφαρμογή διατάξεων όπως: σύστημα υδραυλικής ή θερμοκρασιακής αντιστάθμισης ή κυκλοφορητές μεταβλητού σημείου λειτουργίας ή μονάδα παραγωγής θέρμανσης/ψύξης με μεταβλητής θερμοκρασίας παροχή μέσου προς το δίκτυο διανομής ανάλογα με το θερμικό/ψυκτικό φορτίο.
 3. Σε περίπτωση αλληλουχίας μεταξύ διαφορετικών μονάδων παραγωγής θέρμανση / ψύξης η προτεραιότητα βασίζεται στα φορτία και στην αποδοτικότητα των μονάδων παραγωγής (ονομαστικό θερμικό/ψυκτικό φορτίο).
Συστήματα αερισμού κτηρίων τριτογενή τομέα
 1. Σε περίπτωση μονάδων αερισμού ή/και κεντρικής κλιματιστικής μονάδας εφαρμόζεται αυτόματος έλεγχος της προσαγωγής αέρα μέσα στο χώρο βάσει της παρουσίας χρηστών.
 2. Υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης μηχανικής ψύξης (free cooling) ή νυχτερινού αερισμού (night ventilation - cooling).
 3. Έλεγχος της θερμοκρασίας προσαγωγής αέρα (θερμοκρασία ανάλογα με την επιθυμητή και την εξωτερική θερμοκρασία).
 4. Εφαρμόζεται έλεγχος της υγρασίας του αέρα προσαγωγής ή/και απόρριψης.
Β
Συστήματα παραγωγής, διανομής & εκπομπής θέρμανσης / ψύξης
 1. Αυτόματος έλεγχος της λειτουργίας των τερματικών μονάδων σε επίπεδο ιδιοκτησίας/ λειτουργικής αυτονομίας. Ύπαρξη ενός θερμοστάτη χώρου και ενός αυτόματου διακόπτη (π.χ. ηλεκτροβάνα αυτονομίας) ανά ιδιοκτησία.
 2. Αυτόματη υδραυλική ή θερμοκρασιακή προσαρμογή του δικτύου διανομής στα θερμικά/ψυκτικά φορτία, με εφαρμογή διατάξεων όπως: σύστημα υδραυλικής ή θερμοκρασιακής αντιστάθμισης ή κυκλοφορητές μεταβλητού σημείου λειτουργίας ή μονάδα παραγωγής θέρμανσης/ψύξης με μεταβλητής θερμοκρασίας παροχή μέσου προς το δίκτυο διανομής ανάλογα με το φορτίο θέρμανσης / ψύξης.
 3. Σε περίπτωση αλληλουχίας μεταξύ διαφορετικών μονάδων παραγωγής θέρμανσης / ψύξης η προτεραιότητα βασίζεται μόνο στα θερμικά/ψυκτικά φορτία.
Συστήματα αερισμού κτηρίων τριτογενή τομέα
 1. Σε περίπτωση μονάδων αερισμού ή/και κεντρικής κλιματιστικής μονάδας εφαρμόζεται αυτόματος έλεγχος της προσαγωγής αέρα μέσα στον χώρο με χρονοδιακόπτη.
 2. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης μηχανικής ψύξης (free cooling) ή νυχτερινού αερισμού (night ventilation - cooling).
 3. Έλεγχος της θερμοκρασίας προσαγωγής του αέρα (σταθερή θερμοκρασία ίση με την επιθυμητή). Δεν υπάρχει έλεγχος της υγρασίας του αέρα.
Γ
Συστήματα παραγωγής, διανομής & εκπομπής θέρμανσης / ψύξης
 1. Ο έλεγχος της λειτουργίας των τερματικών μονάδων και του δικτύου διανομής είναι χειροκίνητος χωρίς θερμοστάτες χώρου.
 2. Ο έλεγχος των κυκλοφορητών του δικτύου διανομής είναι χειροκίνητος ή χρονοπρόγραμμα, χωρίς καμία ανάδραση από τη ζήτηση θερμικού/ψυκτικού φορτίου.
 3. Η μονάδα παραγωγής θέρμανσης / ψύξης λειτουργεί με σταθερή θερμοκρασία παροχής μέσου προς το δίκτυο διανομής.
 4. Σε περίπτωση αλληλουχίας μεταξύ διαφορετικών μονάδων παραγωγής θέρμανσης / ψύξης δεν ελέγχεται η προτεραιότητα.
Συστήματα αερισμού κτηρίων τριτογενή τομέα
 1. Σε περίπτωση μονάδων αερισμού ή/και κεντρικής κλιματιστικής ο έλεγχος της προσαγωγής αέρα είναι χειροκίνητος.
 2. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης μηχανικής ψύξης (free cooling) ή νυχτερινού αερισμού (night ventilation - cooling).
 3. Κανένας θερμοστατικός έλεγχος του αέρα προσαγωγής και της υγρασίας του αέρα
Δ
Φέρων οργανισμός:
Πλήρωση:
Ανηγμένη θερμοχωρητικότητα:
Επιλογή στο TEE-KENAK: