Πίνακας 3.6.Συμβατικός τρόπος θεώρησης του συντελεστή θερμοπερατότητας και της τιμής των θερμογεφυρών στα επί μέρους δομικά στοιχεία ανά περίοδο έκδοσης οικοδομικής άδειας.
Περίοδος έκδοσης οικοδομικής άδειας Θερμομονωτική προστασία Κτήριο μελέτης Κτήριο αναφοράς
Υπολογισμός τιμών U Υπολογισμός θερμογεφυρών Υπολογισμός τιμών U Υπολογισμός θερμογεφυρών
Πριν από το 1979 (ανυπαρξία κανονισμού) Χωρίς θερμομονωτική προστασία Τιμές από πίνακα 3.4. όχι Umax κατά Κ.Εν.Α.Κ. U + 0,1 [W/(m2*K)]
Μερική πρόνοια θερμικής προστασίας (εξαρχής πρόνοια ή μετέπειτα επέμβαση) Τιμές από πίνακα 3.4. U + 0,1 [W/(m2*K)] Umax κατά Κ.Εν.Α.Κ. U + 0,1 [W/(m2*K)]
Μετέπειτα επεμβάσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κ.Θ.Κ. Σύμφωνα με τη μελέτη ή με kmax Κ.Θ.Κ. U + 0,1 [W/(m2*K)] Umax κατά Κ.Εν.Α.Κ. U + 0,1 [W/(m2*K)]
Μετέπειτα επεμβάσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ. Σύμφωνα με τη μελέτη ή με Umax κατά Κ.Εν.Α.Κ. U + 0,1 [W/(m2*K)] Umax κατά Κ.Εν.Α.Κ. U + 0,1 [W/(m2*K)]
Περίοδος 1979 - 2010 (ισχύς Κ.Θ.Κ.) Χωρίς θερμομονωτική προστασία (μη εφαρμογή Κ.Θ.Κ.) Τιμές από πίνακα 3.4. όχι Umax κατά Κ.Εν.Α.Κ. U + 0,1 [W/(m2*K)]
Πλημμελής εφαρμογή Κ.Θ.Κ. Τιμές από πίνακα 3.4. U + 0,1 [W/(m2*K)] Umax κατά Κ.Εν.Α.Κ. U + 0,1 [W/(m2*K)]
Σύμφωνα με απαιτήσεις Κ.Θ.Κ. Σύμφωνα με τη μελέτη ή με kmax κατά Κ.Θ.Κ. U + 0,1 [W/(m2*K)] Umax κατά Κ.Εν.Α.Κ. U + 0,1 [W/(m2*K)]
Κάλυψη των απαιτήσεων του Κ.Εν.Α.Κ. (εξαρχής πρόνοια ή μετέπειτα επέμβαση) Σύμφωνα με τη μελέτη U + 0,1 [W/(m2*K)] Umax κατά Κ.Εν.Α.Κ. U + 0,1 [W/(m2*K)]
Μετά το 2010 (ισχύς Κ.Εν.Α.Κ.) Πλημμελής εφαρμογή Κ.Εν.Α.Κ. Υποχρέωση βελτίωσης εντός έτους ναι Umax κατά Κ.Εν.Α.Κ. ναι
Πλήρης εφαρμογή Κ.Εν.Α.Κ. Σύμφωνα με τη μελέτη ή με Umax κατά Κ.Εν.Α.Κ. ναι Umax κατά Κ.Εν.Α.Κ. ναι
Ο ενεργειακός επιθεωρητής μπορεί να χρησιμοποιήσει και αναλυτικούς υπολογισμούς πέρα από την συμβατική θεώρηση των συντελεστών θερμοπερατότητας. Ανάλογα με την περίπτωση η προσθήκη του +0.1 στο συντελεστή U μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα από το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ επιλέγοντας "Θερμομόνωση κατακόρυφων δομικών στοιχείων".
Πίνακας 3.4α. Τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για υφιστάμενα κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτηρίων (1979). [W/(m2*K)]
α/αΠεριγραφή στοιχείου Χωρίς θερμομονωτική προστασία Με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία κατά Κ.Θ.Κ.
Κατακόρυφα δομικά στοιχεία Σε επαφή με αέρα Σε επαφή με μη θερμαινόμ. χώρο Σε επαφή με έδαφος Σε επαφή με αέρα Σε επαφή με μη θερμαινόμ. χώρο Σε επαφή με έδαφος
Στοιχείο φέροντος οργανισμού οπλισμένου σκυροδέματος (πάχους μικρότερου των 80 cm)
1Ανεπίχριστο από τη μία ή τις δύο όψεις3.652.754.301.000.901.05
2Επιχρισμένο και από τις δύο όψεις3.402.601.000.90
3Επενδεδυμένο με απλή ή διακοσμητική οπτοπλινθοδομή2.452.002.900.900.850.95
4Επενδεδυμένο με αργολιθοδομή2.902.303.250.900.850.95
5Επενδεδυμένο με μαρμάρινες πλάκες3.502.054.001.000.901.05
6Επενδεδυμένο με γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξυλοσανίδα ή άλλες πλάκες2.061.752.250.800.750.85
Οπτοπλινθοδομή, φέρουσα ή πλήρωσης (με ή χωρίς κλειστό διάκενο αέρος)
Μπατική ή δικέλυφη δρομική οπτοπλινθοδομή
1Ανεπίχριστο από τη μία ή τις δύο όψεις2.301.902.550.850.800.90
2Επιχρισμένο και από τις δύο όψεις2.201.850.850.80
3Επενδεδυμένο με απλή ή διακοσμητική οπτοπλινθοδομή1.901.602.050.800.750.85
4Επενδεδυμένο με αργολιθοδομή2.101.752.250.800.750.85
5Επενδεδυμένο με μαρμάρινες πλάκες2.251.852.450.850.800.85
6Επενδεδυμένο με γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξυλοσανίδα ή άλλες πλάκες1.551.351.650.700.700.75
Δρομική οπτοπλινθοδομή
1Ανεπίχριστο από τη μία ή τις δύο όψεις3.252.503.750.950.901.00
2Επιχρισμένο και από τις δύο όψεις3.052.400.950.85
3Επενδεδυμένη διακοσμητική οπτοπλινθοδομή2.502.002.750.850.800.90
4Επενδεδυμένη με αργολιθοδομή2.802.253.200.900.850.95
5Επενδεδυμένη με μαρμάρινες πλάκες3.102.403.550.950.851.00
6Επενδεδυμένη με γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξυλοσανίδα ή άλλες πλάκες1.901.652.050.800.750.85
Αργολιθοδομή
1Ανεπίχριστο από τη μία ή τις δύο όψεις4.253.105.001.050.951.10
2Επιχρισμένη και από τις δύο όψεις3.852.851.000.95
3Επενδεδυμένη με διακοσμητική οπτοπλινθοδομή2.852.303.250.900.850.95
4Επενδεδυμένη με μαρμάρινες πλάκες4.103.004.951.000.951.05
5Επενδεδυμένη με γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξυλοσανίδα ή άλλες πλάκες2.301.952.600.850.800.90
Πίνακας 3.4β. Τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για υφιστάμενα οριζόντια αδιαφανή δομικά στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτηρίων (1979). [W/(m2*K)]
α/αΠεριγραφή στοιχείου Χωρίς θερμομονωτική προστασία Με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία κατά Κ.Θ.Κ.
Κατακόρυφα δομικά στοιχεία Σε επαφή με αέρα Σε επαφή με μη θερμαινόμ. χώρο Σε επαφή με έδαφος Σε επαφή με αέρα Σε επαφή με μη θερμαινόμ. χώρο Σε επαφή με έδαφος
Επιστεγάσεις (με ή χωρίς ψευδοροφή)
1Συμβατικού τύπου δώμα3.050.95
2Αντεστραμμένου τύπου δώμα.0.95
3Αεριζόμενο δώμα3.701.00
4Φυτεμένο δώμα1.200.70
5Οριζόντια οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη3.701.00
6Οροφή κάτω από μη θερμαινόμενο χώρο2.900.90
7Κεραμοσκεπή επί κεκλιμένης πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος4.701.05
8Κεραμοσκεπή επί κεκλιμένης ξύλινης στέγης4.251.00
Δάπεδα με επικάλυψη παντός τύπου (ξύλο, μάρμαρο, πλακάκι, μωσαϊκό κ.τ.λ.)
1Επάνω από ανοικτό υπόστυλο χώρο (πυλωτή)2.750.90
2Επί εδάφους3.100.95
3Επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο2.000.80
Πίνακας 3.12. Τυπικές τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων Uv_F [W/(m2.K)].
α/αΤύπος πλαισίου % πλαισίου Πόρτα (εξ. αέρας) Πόρτα (ΜΘΧ) Υαλοπίνακας μονός Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο αέρα 6mm Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο αέρα 12mm Δίδυμος υαλοπίνακας low-e με διάκενο αέρα 6mm Δίδυμος υαλοπίνακας low-e με διάκενο αέρα 12mm
1Μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή206.004.103.703.603.00
2Μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή306.104.504.104.003.50
3Μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή406.204.804.504.404.00
4Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 12mm203.603.203.102.60
5Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 12mm303.503.203.102.70
6Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 12mm403.503.203.002.80
7Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 24mm203.403.003.002.30
8Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 24mm303.303.002.902.40
9Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 24mm403.203.002.902.40
10Συνθετικό πλαίσιο203.403.002.902.20
11Συνθετικό πλαίσιο303.302.902.902.30
12Συνθετικό πλαίσιο403.202.902.902.40
13Ξύλινο πλαίσιο205.003.202.902.702.10
14Ξύλινο πλαίσιο304.703.102.802.602.10
15Ξύλινο πλαίσιο404.303.002.702.602.10
16Διπλό παράθυρο (ξύλινο)202.40
17Διπλό παράθυρο (ξύλινο)302.30
18Διπλό παράθυρο (ξύλινο)402.10
19Μεταλλική πόρτα6.004.00
20Συνθετική πόρτα3.502.70
21Ξυλινη πόρτα3.502.70

Πίνακας 3.17. Τυπικές τιμές της συνολικής διαπερατότητας ηλιακής ακτινοβολίας κουφωμάτων
α/αΤύπος υαλοπίνακα FT 10% FT 20% FT 30% FT 40%
1Μονός υαλοπίνακας0.690.620.540.46
2Διπλός υαλοπίνακας0.610.540.480.41
3Διπλός υαλοπίνακας χαμηλής ικανότητας εκπομπής επίστρωση0.540.480.420.36
4Διπλό παράθυρο0.610.540.480.41
5Έγχρωμος ή ανακλαστικός υαλοπίνακας χωρίς δυνατότητα διαπίστωσης των ιδιοτήτων του0.410.360.320.27
Πίνακας 6. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας διαφόρων δομικών στοιχείων ανά κλιματική ζώνη.
α/α Τύπος στοιείου Σύμβολο Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ
1Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφές)UR0.50.450.400.35
2Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό αέραUT0.60.500.450.40
3Δάπεδα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (πιλοτές)UFA0.50.450.400.35
4Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρουςUTU1.51.000.800.70
5Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με το έδαφοςUTB1.51.000.800.70
6Δάπεδα σε επαφή με κλειστούς μη θερμαινόμενους χώρουςUFU1.20.900.750.70
7Δάπεδα σε επαφή με το έδαφοςUFB1.20.900.750.70
8Κουφώματα ανοιγμάτωνUW3.23.002.802.60
9Γυάλινες προσόψεις κτηρίων μη ανοιγόμενες ή μερικώς ανοιγόμενεςUGF2.22.001.801.80

Πίνακας 7. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας ενός κτηρίου ανά κλιματική ζώνη.
α/α A/V Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ
10.21.261.141.050.96
20.31.201.091.000.92
30.41.151.030.950.87
40.51.090.980.900.83
50.61.030.930.860.78
60.70.980.880.810.73
70.80.920.830.760.69
80.90.860.780.710.64
91.00.810.730.660.60

Πίνακας 3.5 (TOTEE-20701-1). Μέγιστες επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων (1979) για τις τρεις κλιματικές ζώνες στην Ελλάδα.
α/α Δομικό στοιχείο Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ
1Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφές, πυλωτές).0.50.500.50
2Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα.0.70.700.70
3Δάπεδα σε επαφή με το έδαφος ή με κλειστούς μη θερμαινόμενους χώρους.3.01.900.70
4Τοίχοι σε επαφή με το έδαφος ή με κλειστούς μη θερμαινόμενους χώρους .3.01.900.70
Πίνακας 9α. Ισοδύναμος συντελεστής θερμοπερατότητας οριζόντιου δομικού στοιχείου σε επαφή με το έδαφος.
α/α Ονομαστικός (Ufb) Βάθος έδρασης (z) B'=2 B'=4 B'=6 B'=8 B'=10 B'=14 B'=18 B'=22 B'=26 B'=30
14.50.01.210.830.640.530.450.360.300.250.220.20
24.50.51.050.750.590.490.420.330.280.240.210.19
34.51.00.920.680.540.450.390.310.260.230.200.18
44.51.50.820.620.500.420.370.300.250.220.190.17
54.52.00.740.570.470.400.350.280.240.210.180.17
64.52.50.670.530.440.380.330.270.230.200.180.16
74.53.00.620.500.420.360.320.260.220.190.170.15
84.54.50.500.420.360.310.280.230.200.170.160.14
94.56.00.420.360.310.280.250.210.180.160.150.13
104.59.00.320.280.250.230.210.180.160.140.130.12
113.00.01.060.750.590.490.420.330.280.240.210.19
123.00.50.930.680.540.460.390.310.260.230.200.18
133.01.00.830.630.510.430.370.300.250.220.190.17
143.01.50.740.580.470.400.350.280.240.210.180.17
153.02.00.680.540.440.380.330.270.230.200.180.16
163.02.50.620.500.420.360.320.260.220.190.170.15
173.03.00.580.470.400.340.310.250.210.190.170.15
183.04.50.470.400.340.300.270.230.190.170.150.14
193.06.00.400.340.300.270.240.210.180.160.140.13
203.09.00.310.270.240.220.210.180.160.140.130.12
212.00.00.890.660.530.450.390.310.260.220.200.18
222.00.50.800.610.490.420.360.290.250.210.190.17
232.01.00.720.560.460.390.350.280.240.200.180.16
242.01.50.660.530.440.370.330.270.230.200.180.16
252.02.00.610.490.410.360.310.260.220.190.170.15
262.02.50.560.460.390.340.300.250.210.180.160.15
272.03.00.530.430.370.320.290.240.200.180.160.14
282.04.50.440.370.320.290.260.220.190.160.150.13
292.06.00.380.320.290.260.230.200.170.150.140.13
302.09.00.290.260.230.210.200.170.150.140.120.11
311.50.00.770.590.480.410.360.290.240.210.190.17
321.50.50.700.550.450.390.340.270.230.200.180.16
331.51.00.640.510.430.370.320.260.220.190.170.16
341.51.50.590.480.400.350.310.250.220.190.170.15
351.52.00.550.450.380.330.300.240.210.180.160.15
361.52.50.520.430.370.320.290.240.200.180.160.14
371.53.00.480.400.350.310.270.230.200.170.150.14
381.54.50.410.350.310.270.250.210.180.160.140.13
391.56.00.360.310.270.250.230.190.170.150.130.12
401.59.00.280.250.220.210.190.170.150.130.120.11
411.00.00.610.490.410.360.310.260.220.190.170.15
421.00.50.560.460.390.340.300.250.210.180.160.15
431.01.00.530.430.370.320.290.240.200.180.160.14
441.01.50.490.410.350.310.280.230.200.170.160.14
451.02.00.470.390.340.300.270.220.190.170.150.14
461.02.50.440.370.320.290.260.220.190.160.150.13
471.03.00.420.350.310.280.250.210.180.160.140.13
481.04.50.360.310.280.250.230.190.170.150.140.12
491.06.00.320.280.250.230.210.180.160.140.130.12
501.09.00.260.230.210.190.180.160.140.130.120.11
510.90.00.570.460.390.340.300.250.210.180.170.15
520.90.50.530.440.370.330.290.240.200.180.160.15
530.91.00.500.410.360.310.280.230.200.170.160.14
540.91.50.470.390.340.300.270.220.190.170.150.14
550.92.00.440.370.330.290.260.220.190.170.150.13
560.92.50.420.350.310.280.250.210.180.160.140.13
570.93.00.400.340.300.270.240.200.180.160.140.13
580.94.50.350.300.270.240.220.190.170.150.130.12
590.96.00.310.270.240.220.200.180.150.140.130.12
600.99.00.250.220.200.190.180.150.140.120.110.10
610.80.00.530.430.370.320.290.240.200.180.160.14
620.80.50.490.410.350.310.280.230.200.170.160.14
630.81.00.470.390.340.300.270.220.190.170.150.14
640.81.50.440.370.320.290.260.220.190.160.150.13
650.82.00.420.350.310.280.250.210.180.160.140.13
660.82.50.400.340.300.270.240.200.180.160.140.13
670.83.00.380.320.290.260.230.200.170.150.140.13
680.84.50.330.290.260.230.210.180.160.140.130.12
690.86.00.290.260.230.210.200.170.150.140.120.11
700.89.00.240.220.200.180.170.150.140.120.110.10
710.70.00.480.400.350.310.270.230.200.170.150.14
720.70.50.450.380.330.290.260.220.190.170.150.14
730.71.00.430.360.320.280.260.210.180.160.150.13
740.71.50.410.340.310.270.250.210.180.160.140.13
750.72.00.390.330.290.260.240.200.180.160.140.13
760.72.50.370.320.280.250.230.200.170.150.140.13
770.73.00.350.300.270.250.220.190.170.150.130.12
780.74.50.310.270.240.220.210.180.160.140.130.12
790.76.00.280.250.220.210.190.170.150.130.120.11
800.79.00.230.210.190.180.170.150.130.120.110.10
810.60.00.430.360.320.280.260.210.180.160.150.13
820.60.50.410.350.310.270.250.210.180.160.140.13
830.61.00.390.330.290.260.240.200.180.160.140.13
840.61.50.370.320.280.260.230.200.170.150.140.13
850.62.00.360.310.270.250.230.190.170.150.130.12
860.62.50.340.290.260.240.220.190.160.150.130.12
870.63.00.330.280.250.230.210.180.160.140.130.12
880.64.50.290.260.230.210.200.170.150.130.120.11
890.66.00.260.230.210.200.180.160.140.130.120.11
900.69.00.220.200.180.170.160.140.130.120.110.10
910.50.00.380.320.290.260.230.200.170.150.140.13
920.50.50.360.310.280.250.230.190.170.150.140.12
930.51.00.350.300.270.240.220.190.160.150.130.12
940.51.50.330.290.260.230.210.180.160.140.130.12
950.52.00.320.280.250.230.210.180.160.140.130.12
960.52.50.310.270.240.220.200.180.150.140.130.12
970.53.00.290.260.230.210.200.170.150.140.120.11
980.54.50.270.240.210.200.180.160.140.130.120.11
990.56.00.240.220.200.180.170.150.140.120.110.10
1000.59.00.200.190.170.160.150.130.120.110.100.10
Πίνακας 9β. Ισοδύναμος συντελεστής θερμοπερατότητας UTB' (W-(m2·K)) ενός κατακόρυφου δομικού στοιχείου.
α/α Βάθος έδρασης (z) Utb=4.50 Utb=3.00 Utb=2.00 Utb=1.50 Utb=1.00 Utb=0.90 Utb=0.80 Utb=0.70 Utb=0.60 Utb=0.50 Utb=0.40 Utb=0.30
10.502.141.701.301.060.770.710.640.570.500.430.350.27
21.001.591.311.050.880.670.620.570.510.450.390.320.25
31.501.301.090.890.760.590.550.510.470.420.360.300.24
42.001.100.940.780.680.540.500.470.430.390.340.290.23
52.500.970.830.700.610.490.460.430.400.360.320.270.22
63.000.870.750.640.560.460.430.400.370.340.300.260.21
74.500.670.590.510.450.380.360.340.310.290.260.230.19
86.000.560.490.430.390.330.310.290.270.250.230.200.17
99.000.420.380.330.300.260.250.240.220.210.190.170.15
Πίνακας 3.14. Τυπικές τιμές ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία
α/αΠεριγραφή Ανακλαστικότητα Απορροφητικότητα (a)
1Επίχρισμα λευκό, λεία επιφάνεια0.700.30
2Επίχρισμα ανοιχτόχρωμο0.600.40
3Επίχρισμα μέτριας απόχρωσης0.400.60
4Επίχρισμα σκουρόχρωμο0.200.80
5Εμφανής οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή0.200.80
6Εμφανής ανοιχτόχρωμη οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή0.400.60
7Στιλπνές μεταλλικές επιφάνειες0.800.20
8Αδιαφανές τμήμα γυάλινης πρόσοψης0.400.60
9Κόκκινο κεραμίδι0.400.60
10Πολύ σκούρες επιστρώσεις στεγών ή δωμάτων0.100.90
11Σκούρες επιστρώσεις στεγών ή δωμάτων0.200.80
12Ανοιχτόχρωμες επιστρώσεις στεγών ή δωμάτων0.350.65
13Στιλπνές μεταλλικές επιφάνειες0.800.20
14Γαρμπίλι0.700.30
Πίνακας 3.15. Τιμές του συντελεστή εκπομπής (εκπεμπτικότητα) θερμικής ακτινοβολίας
α/αΠεριγραφή Συντελεστής εκπομπής (e)
1Σύνηθες δομικό υλικό0.80
2Γυαλί0.90
3Στιλπνές μεταλλικές επιφάνειες0.20
4Γαρμπίλι0.30
Τύπος κτιρίου
Έτος έκδοσης οικ. αδ.Όροφοι <=5Όροφοι >5
Προ του 1981Γωνιακό15%22%
Προ του 1981Μη γωνιακό25%30%
1981 έως 1999Γωνιακό18%25%
1981 έως 1999Μη γωνιακό30%35%