Αναζήτηση στη βοήθεια:

Κατεβάστε των οδηγό χρήσης σε pdf | docx
la-kenak - Open source kenak calc software

Το παρόν λογισμικό διανέμεται με βάση την άδεια GPLv3 ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη και παρέχεται χωρίς υποστήριξη. Ο δημιουργός δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις κλπ τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μη ορθή παραγωγή του τεύχους ή άλλων δεδομένων εξόδου από το λογισμικό. Οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν τα αποτελέσματα και να τα διασταυρώνουν.

Το παρόν λογισμικό αποτελείται από τμηματικά αρχεία τα οποία ολοκληρώνουν το λογισμικό και τα οποία είτε δημιουργήθηκαν εκ του μηδενός είτε χρησιμοποιήθηκαν αυτούσια ως βιβλιοθήκες που διατίθενται με συγκεκριμένες άδειες διανομής και χρήσης είτε ως τμήματα κώδικα τα οποία επίσης ενδέχεται να διανέμονται με διαφορετικές άδειες.

Κάθε τμηματικό αρχείο του λογισμικού φέρει στην κορυφή του την άδεια, την προέλευση, την τροποποίηση, τους δημιουργούς ή όσους πραγματοποίησαν αλλαγές καθώς και την άδεια διανομής και χρήσης. Οι άδειες αυτές βρίσκονται ως αρχεία κειμένου (txt) στον κεντρικό φάκελο της διανομής είτε στους φακέλους των βιβλιοθηκών.

Το λογισμικό αυτό είναι "ανοιχτού κώδικα":
Το λογισμικό αυτό διανέμεται δωρεάν σύμφωνα με τους όρους της άδειας GPLv3. Ο κώδικας πρέπει να παραμένει ελεύθερος όταν το λογισμικό τροποποιείται ή διανέμεται. Εάν πληρώσατε γι' αυτό το λογισμικό ζητήστε τα χρήματά σας πίσω και επικοινωνήστε με το δημιουργό.
Το λογισμικό διανέμεται "ως έχει" χωρίς καμία υποστήριξη. Ο δημιουργός δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν λάθη στα αποτελέσματα ή/και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις στην περίπτωση που ο χρήστης του λογισμικού βασιστεί στα αποτελέσματα που εμφανίζονται εντός του λογισμικού.
Επίσης δεν είναι υποχρεωμένος να σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε, να λειτουργήσετε ή σε κάθε περίπτωση να απολογηθεί για τον τρόπο που το λογισμικό υλοποιήθηκε και διαμορφώθηκε.

Το λογισμικό αυτό είναι "server side":
Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ήταν κατά κύριο λόγο η php. Η php νοείται ως server side καθώς εκτελείται στο σέρβερ χωρίς να έχει ο χρήστης πρόσβαση στον κώδικα. Ο χρήστης καλεί κάθε φορά αρχεία με κώδικα php (κατάληξη .php) αυτά εκτελούνται στο server (ο υπολογιστής που βρίσκεται εγκατεστημένο το λογισμικό) και επιστρέφεται το αποτέλεσμα. Επακόλουθο είναι πως εξαιτίας αυτής της ιδιαιτερότητας ο χρήστης που επιδεικνύει στο κοινό το λογισμικό σε κάποιο domain ή αλλού πρέπει βάση της άδειας διανομής να δίνει κάποιο τρόπο πρόσβασης στον κώδικα εάν τον τροποποίησε έστω και στο ελάχιστο. Για του λόγου το αληθές μπορείτε να δοκιμάσετε να δείτε τον κώδικα του λογισμικού (πατώντας ctrl+U σε Mozilla Firefox) στον οποίο δεν εμφανίζονται τα τμήματα της γλώσσας php.

Το λογισμικό αυτό είναι "OS Independent";
Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει ελάχιστη απαίτηση ως προς το λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Μπορεί επομένως να εγκατασταθεί σε υπολογιστή που λειτουργεί με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα όπως: windows, linux, mac ακόμη και android.

Που επηρρεάζει η χρήση της γλώσσας προγραμματισμού;
Το λογισμικό επειδή ακριβώς νοείται ως server side μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή και η πρόσβαση να γίνεται από άλλον ή άλλους υπολογιστές ταυτόχρονα. Αυτό διευκολύνει την πρόσβαση στο λογισμικό και ευννοεί την πολυσυνεργασία. Εάν βρίσκεστε σε ένα γραφείο με 2 υπολογιστές μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό στον 1 και να έχετε πρόσβαση και από τους 2 κάτι ανάλογο των δικτυακών αδειών εμπορικών λογισμικών χωρίς όμως να έχετε την υποχρέωση να έχετε εγκατεστημένο το λογισμικό σε κάθε υπολογιστή.

Ποιές άλλες γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιήθηκαν;
Πέραν της php χρησιμοποιήθηκε σε μικρότερο βαθμό η javascript (εκτελείται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη) ενώ ως βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η Mysql.

Τι άλλο χρησιμοποιήθηκε;
Για να υλοποιηθεί το λογισμικό χρησιμοποιήθηκαν βιβλιοθήκες (css,js,php,pdf) χωρίς αυτές να τροποποιηθούν. Αυτές αναφέρονται με συνδέσμους παρακάτω. Εδώ πρέπει να τονιστεί πως οι βιβλιοθήκες που ενσωματώθηκαν στο λογισμικό είτε είχαν την ίδια άδεια διανομής (gplv3) είτε άλλες άδειες (ΜΙΤ,Apache) οι οποίες όμως μπορούν να ενσωματωθούν στην άδεια διανομής του λογισμικού (gplv3). Θεωρούνται δηλαδή gplv3 compatible. Κάθε αρχείο φέρει στην κορυφή την άδεια καθώς και τις τροποποιήσεις του (χρονική σήμανση, ονομ/νο χρήστη που έκανε την τροποποίηση κλπ).

Μπορώ να πάρω αυτό το λογισμικό για να το επεκτείνω ή φτιάξω κάτι άλλο;
Φυσικά! Αυτό είναι άλλωστε και το σκεπτικό. Μοναδική προυπόθεση είναι να παραμένει ο κώδικας ελεύθερος. Πως γίνεται αυτό; Είτε στέλνετε στο δημιουργό ένα αντίγραφο του τροποποιημένου κώδικα του λογισμικού είτε εάν ο κώδικας βρίσκεται σε κάποιο domain δίνετε link προς το αρχείο που περιέχει τις τροποποιήσεις και τον τρόπο που ενσωματώθηκαν αυτές στο λογισμικό σας. Εναλλακτικά χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα του github (σύνδεσμος παρακάτω) ώστε άμεσα να επεκτείνετε τον κώδικα ειδοποιώντας πάντοτε κάποιον από τους δημιουργούς (δεν μπορούν να παρακολουθούν τα πάντα!)

Με ενδιαφέρει πολύ το προσωπικό απόρρητο. Τι γίνεται εκεί;
Το λογισμικό χρησιμοποιεί sessions. Αποθηκεύει δηλαδή κατά τη σύνδεση του χρήστη το id του χρήστη (από τη βάση δεδομένων) για να του δείξει πχ τις μελέτες του στο επόμενο μενού. Το ίδιο και με το id της μελέτης για να "θυμάται" σε ποιά μελέτη δουλεύετε κάθε φορά. Πέραν των id και του ονόματος χρήστη και μελέτης δεν αποθηκεύει άλλα προσωπικά δεδομένα σεβόμενο την ιδιωτικότητα του χρήστη. Στη βάση δεδομένων αποθηκεύονται πρόσθετα στοιχεία για το χρήστη τα οποία κρατώνται εκεί για την εκτύπωση των εντύπων, του τεύχους κλπ. Οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης μπορεί να διαγράψει (να "αδειάσει") τα στοιχεία αυτά από το λογαριασμό του ή να μην τα προσθέσει εξαρχής.

Πως μπορώ να βοηθήσω το δημιουργό/ούς;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους παρακάτω ώστε να συμμετέχετε στην ανάπτυξη του κώδικα καθώς και στην αποστολή ιδεών, προτιμήσεων. Οι άνθρωποι που γράφουν τον κώδικα του la-kenak είναι εργαζόμενοι όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοι, αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους για την ανάπτυξη του λογισμικού και σίγουρα χρειάζονται την βοήθειά σας και την εμπειρία του καθενός στις συζητήσεις που χρησιμοποιούνται στα fora και στους ιστόχωρους ανάπτυξης (πχ github).

Θέλω να εκμεταλλευτώ εμπορικά το λογισμικό. Μπορώ;
Η γρήγορη απάντηση. Ναί υπό όρους.
Η μακροσκελής απάντηση:

Αρχικά όλοι εκμεταλλευόμαστε εμπορικά το λογισμικό παράγωντας εδώ τις μελέτες μας ή τα ΠΕΑ μας. Αυτό το κάνουμε χρησιμοποιώντας ένα αντίγραφο του λογισμικού σε προσωπικό μας υπολογιστή και ουσιαστικά η εμπορική εκμετάλλευση είναι τα δεδομένα που προσθέσαμε στο λογισμικό στην μορφοποιημένη τους μορφή (πχ τεύχος σε pdf).
Αντίθετα εάν κάποιος θέλει να "παρέχει" το λογισμικό ως υπηρεσία σε τρίτους δεν μπορεί να παρέχει τον κώδικα του λογισμικού χρεώνοντας τον ίδιο τον κώδικα. Ο κώδικας του λογισμικού είναι ελεύθερος, διατίθεται δωρεάν και παρέχεται σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω άδειας. Μπορεί να παρέχει σε τρίτους μόνο την υποστήριξη στο λογισμικό, αναφέροντας τον δημιουργό, τις τροποποιήσεις στον κώδικα, συνδέσμους για το διαδικτυακό τόπο που μπορεί να βρεθεί το λογισμικό ελεύθερο καθώς και συνδέσμους για τις τροποποιήσεις που πραγματοποίησε σε αυτό.
Μπορείτε να ανεβάσετε το λογισμικό σε κάποιο domain, σε κάποιο lan-server (πχ εταιρικό) δίνοντας όμως στην αρχική σελίδα το σύνδεσμο προς το αρχείο που περιέχει τον κώδικα του τροποποιημένου πλέον λογισμικού. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια function του λογισμικού σε δικό σας project (πχ τον αλγόριθμο που παράγει το xml) μπορείτε να το κάνετε αναφέροντας όμως την πηγή και δίνοντας τον τρόπο που ενσωματώθηκε στο δικό σας λογισμικό ώστε και άλλοι να επωφεληθούν από το έργο αυτό.

Επίσης συγκεκριμένες βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό διατίθενται μόνο για δωρεάν χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς.

Σε ΚΑΘΕ περίπτωση ο κώδικας τροποποιημένος ή μη πρέπει να διατίθεται δωρεάν και να υπάρχει η πρόσβαση σε αυτόν.

  • Script αμοιβών - Όπως παραχωρήθηκε από το δημιουργό Μ. Σολιδάκη
  • Fonts - Όπως διανέμονται με τις βιβλιοθήκες
  • PNG Icons - iconarchive.com
  • Παραγωγή εικόνων (λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν - PHPMATHPUBLISHER (Δεν περιέχεται στη διανομή) - GNU General Public License, GIMP2, Archimedes free cad.