α/α Κατηγορία Παρέμβαση Περιγραφή Κόστος
11. Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης1.Α.Συρόμενα ή επάλληλα 1.Α. Για συρόμενα ή επάλληλα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά): 250 €/m2 250.00
21. Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης1.Β.Ανοιγόμενα 1.Β. Για ανοιγόμενα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά):280 €/m2 250.00
31. Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης1.Γ.Μόνο υαλοπίνακες 1.Γ.Μόνο Υαλοπίνακες:75 €/m2 75.00
41. Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης1.Δ.Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα1.Δ.Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα:Έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία 2500.00
52.Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής2.Α.Εξωτερική θερμομόνωση δώματος 2.Α.Για δώμα: 40 €/m240.00
62.Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής2.Β.Εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους & πιλοτής 2.Β.Για εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους & πιλοτή : 50 €/m250.00
72.Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής2.Γ.Εσωτερική θερμομόνωση 2.Γ.Για εσωτερική θερμομόνωση: 25 €/m225.00
83.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης3.Α.Κεντρικό σύστημα θέρμανσης (i) 3.Α.Κεντρικό σύστημα θέρμανσης i)για P<70 kW: 6.000 € 6000.00
93.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης3.Α.Κεντρικό σύστημα θέρμανσης (ii)3.Α.Κεντρικό σύστημα θέρμανσης ii)για 70≤P<150 kW: 8.000 €8000.00
103.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης3.Α.Κεντρικό σύστημα θέρμανσης (iii)3.Α.Κεντρικό σύστημα θέρμανσης iii)για P ≥ 150 kW: 11.000 €11000.00
113.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης3.Β.Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας 3.Β.Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας - λέβητας: έως 5.000 € 5000.00
123.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης3.Γ.Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης 3.Γ.Διατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης: έως 600 € ανά διαμέρισμα600.00
133.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης3.Γ.Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης3.Γ.Διατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης: έως 7.000 € συνολικά για την πολυκατοικία 7000.00
143.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης3.Δ.Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ 3.Δ.Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ: έως 15.000€ 15000.00
153.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης3.Ε.Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης 3.Ε.Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης: έως 1.300 € ανά διαμέρισμα 1300.00